The Harmlessly Skirmishing Welcome - Marvin The Mountie Always Gets His Francimei.

Het moet perfect zijn!

Omdat ik ´viertalig´ ben als je het zo kan zeggen, is er mij al wel meer gevraagd om brochures e.d. te vertalen naar andere talen. Het gaat meestal over brochures over toeristische activiteiten of andere. Nu bijvoorbeeld is mij gevraagd geweest om een folder over het toerisme in Mol te vertalen naar het Frans en het Duits. Deze folders zullen dan op verschillende plaatsen in deze landen, alsook ons land en België, uitgelegd worden. Uiteraard is het van het allergrootste belang dat je vertaling 100% juist is!