The Harmlessly Skirmishing Welcome - Marvin The Mountie Always Gets His Francimei.

Meer en meer interesse.

In de streekkrant gaat het al enkele weken elke week in de zaterdageditie over een woonwijk hier wat steden verder waar ze over zijn gegaan op collectieve energie en op die manier heel wat hebben kunnen besparen tot nu toe. Hun initiatief heeft ertoe geleid dat er veel meer mensen geïnteresseerd geraakten in collectieve energie. Daarom zijn er enkele personen die zelfs voorlezingen gaan geven hierover.